lectureContent.image.alt
test

RASMUS MARK PEDERSEN

Förstår du den värld du arbetar i?

Företag som endast fokuserar på bottenraden är ur fas med världen de är en del av. Det är det tydliga budskapet från mångfaldskonsulten Marie Valentin Beck, som uppmanar ledare att ta itu med mindset och strategi.

När jag presenterar ordet "etik" för Marie Valentin Beck måste hon fundera lite på det. För vad menar jag egentligen med etik när vi talar om de val en ledare gör? Är det miljöpåverkan, klimatavtryck, hållbarhet eller mångfald, vilket är hennes specialområde de senaste 15 åren?

För företag, organisationer och institutioner skiljer sig förståelsen och implementeringen av etik. Men allt bottnar i samma sak: Ledningens förståelse för verkligheten. Tar vi ett samhällsansvar?

"I dag verkar det känslomässigt omusikaliskt att bara tänka på bottenraden, och de som gör det blir också föremål för kritik. Det är helt enkelt inte i takt med tiden. Omvärlden kräver mer, så förhåll dig till det som en ledare proaktivt, innan du tvingas till det," säger Marie Valentin Beck.

Megatrender i fokus

Företag vänder sig till henne för att få en bredare förståelse för vad medarbetare, samarbetspartners och kunder förväntar sig inom mångfald och inkludering.

Men övergripande pekar hon på tre megatrender som dagens ledare måste ta samhällsansvar för:

1. Klimatet
2. Mångfald och inkludering
3. Digital ansvarighet

Enligt henne bör man åtminstone överväga hur ens strategi förhåller sig till dessa problem. Inom hennes eget område kräver det exempelvis att en ledare är medveten om maktojämlikheten:

"Det finns en samhällelig maktobalans som också framträder i organisationer - den är historiskt och kulturellt betingad, men med mångfald och inkludering kan man arbeta för att minimera dess betydelse inom sina egna väggar," berättar hon.

Jag frågar henne hur man som en halvt skalad, vit man uppe i åren kan bli bättre på att uppmärksamma ojämlikheten:

"Man kan börja med att reflektera över hur man själv nådde toppen. Förutom att ha arbetat för det, förstås. Vilka kort har jag haft som andra inte har haft? Hur har jag hamnat där jag är? Vilka delar av min identitet har hjälpt mig på vägen?" säger hon och fortsätter:

"Men det räcker inte att vi alla gör individuella överväganden och utvecklar vårt mindset. Mångfald och inkludering är samtidigt något som måste implementeras i företagets strukturer, så det inte är ett individuellt ansvar att säkerställa mångfald och inkludering," påpekar hon.

Från ord till handling

På organisationsnivå handlar det om att granska sina egna strukturer:

Har vi en mångfaldig arbetsplats? Hur kan vi skapa och stärka en inkluderande insats? Varför behöver vi göra en insats som handlar om kön, hudfärg, sexualitet, funktionsförmåga och bakgrund? Hur kan vi rätta till strukturerna för att skapa en ny verklighet?

"Man måste tänka långsiktigt. Det är inte säkert att man kan se det ge avkastning på kort sikt, men på lång sikt kommer det att stärka företaget både internt och externt," förklarar hon och börjar nämna de affärsmässiga fördelarna med att arbeta med mångfald och inkludering i ledningen. Det kan:

Stärka medarbetarnas motivation och engagemang
Behålla medarbetare
Skapa nya relationer med kunderna
Stärka de befintliga relationerna med kunderna
Öka positioneringen på marknaden
Differentiera från konkurrenter
Attrahera nya samarbetspartners

"När man har en för homogen arbetsstyrka fattar man inte de bästa besluten. De fattas i en mångfaldig, sammansatt grupp där det finns en inkluderande kultur där alla kan prata fritt," förklarar hon.

Forskning visar att det ökar beslutsfattandet och innovationen, vilket syns på bottenraden.

Den unga generationen

Mångfald handlar också om att kunna attrahera talanger. Den nya generationen på arbetsmarknaden har helt andra krav än tidigare:

"Den unga generationen är medveten om att världen darrar. Det är klimat och mångfald som står högst på dagordningen, så naturligtvis letar de efter det när de väljer arbetsplats," förklarar Marie Valentin Beck.

Därför kommer det vara något som alla ledare någon gång kommer att behöva förhålla sig till.

"Man måste ha bestämt att det blir en del av vår strategi, och man måste ha en plan för hur man implementerar det," förklarar hon och betonar:

"Det handlar om huruvida man har förstått världens nuvarande tillstånd och behov."