test

RASMUS MARK PEDERSEN

Så blir du själv robust

Även det starkaste trädet kan falla. Mental robusthet har en avgörande betydelse för hur vi möter utmaningarna på arbetsplatser. Lyckligtvis är mental robusthet något som man själv kan träna och förbättra. Här är fem bra råd om hur du kan göra det.

Workbook: Resultaträkning och etik

Den här månaden ger vår Workbook perspektiv på sambandet mellan resultaträkning och etik – Vad mäts du som ledare på? Är det bara resultaträkningen som räknas? Eller är det också viktigt med långsiktiga perspektiv?

Guide: Fem frågor när etik vägs mot bottenlinjen

Vad bör man överväga som ledare när man bedömer om man ska välja bort vinst av etiska skäl? Vi har frågat strategisk rådgivare Lasse Meldgaard Bloch, och det har resulterat i fem frågor som du som ledare kan ställa dig själv.

Workbook: Makt och allianser

Månadens workbook ger perspektiv på makt och undersöker hur makt, trots potentiella faror, kan hanteras med omsorg, insikt och strategi.

Etiskt tänkande börjar på toppen

Det hjälper Too Good To Go att vara ett värderingsstyrt företag, men det är långt ifrån tillräckligt när hållbarhet och klimatmedvetenhet ska göras konkreta. Landschefen Heidi Boye anser att förändringarna bäst börjar högst upp.

Förstår du den värld du arbetar i?

Företag som endast fokuserar på bottenraden är ur fas med världen de är en del av. Det är det tydliga budskapet från mångfaldskonsulten Marie Valentin Beck, som uppmanar ledare att ta itu med mindset och strategi.

En suck för skillnad

Stine Bosse blev koncernchef för TrygVesta efter några år av hårda och utmattande maktkamper. Men hur lyckades hon ta sig till toppen? Och hur såg hon till att maktkamperna inte blossade upp igen? Svaret inkluderar bland annat en liten sniff med näsan och en omfattande rensning i organisationen.

Guiden: Den robuste arbetsplatsen är där du trivs

Robusthet kan betraktas från ett organisatoriskt perspektiv som något som skapas på arbetsplatsen. Det anser Thomas Clausen, seniorforskare vid Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som ger fem goda råd för att skapa hög trivsel.

Workbook: Robusthet

Den här månaden ger vår Worlbook perspektiv på robusthet. Vi lever i en värld som ständigt förändras, och förmågan att stå stadig när man möter utmaningar är avgörande för vår mentala välbefinnande såväl som för att trivas och prestera under press.

Guide: Så undviker du utmattande maktkamper

Maktstrider kan vara förödande för en organisations dynamik, moral och produktivitet. Men hur kan ledare aktivt arbeta för att undvika dessa utmattande konflikter? Här ger Caroline Hart Sehested sju väsentliga råd som kan vägleda varje ledare i att skapa en hälsosam maktkultur: