lectureContent.image.alt
test

RASMUS MARK PEDERSEN

Workbook: Makt och allianser

Månadens workbook ger perspektiv på makt och undersöker hur makt, trots potentiella faror, kan hanteras med omsorg, insikt och strategi.

Makt. Ett ord som kan framkalla både beundran och fruktan. I organisationers korridorer är makt ofta en oundviklig verklighet, som antingen kan driva tillväxt eller kväva den. Men vad är hemligheten bakom att navigera i maktens komplexa landskap?

I denna arbetsbok granskar vi djupt temat 'makt' och utforskar hur den, trots sina potentiella faror, kan hanteras med omsorg, insikt och strategi.

I vår första artikel belyser ledningsexperten Caroline Sehested maktens dubbelhet. Hon utforskar hur 'obekväma samtal' kan vara nyckeln för att bromsa de skadliga konsekvenserna av maktstrider.

Därefter presenteras du för hennes sju avgörande råd, som ger ledare verktygen för att skapa en hälsosam maktkultur i organisationer. Dessa råd fungerar som en guide för att förstå hur man undviker utmattande maktstrider.

Stine Bosses resa från utmattande maktstrider till koncernchef i TrygVesta illustrerar maktens komplexitet. Hur navigerade hon i denna utmanande värld, och vad kan vi lära oss av hennes metoder?

Maktens landskap i Danmark är också under lupp. Vi kommer att gräva djupt i forskningen om vem som verkligen har makten i landet och utforskar hur olika grupper kan bryta igenom barriärerna. Här ger maktforskaren Christoph Houman Ellersgaard en inblick i vad som leder till framgång i Danmark.

Slutligen riktar vi blicken tillbaka till 1999, då Lars Løkke Rasmussens seger över Peter Brixtofte i kampen om nästformandsposten i Venstre år 1999 demonstrerar vikten av relationer i maktens spel. Tidigare särskild rådgivare Martin Vith Ankerstjerne förklarar vilka drag och beslut som banade väg för hans triumf, även när han stod som underdog.

I månadens podcast F5 Focus ger han konkreta råd om hur man skapar allianser och positionerar sig själv för att stiga upp i organisationen.

Det här temat kommer att rusta dig med insikter och kunskap om hur du bäst kan navigera i, utnyttja och förstå dynamiken i makt.

Læs vores workbook om magt og alliancer her.