lectureContent.image.alt
test

RASMUS MARK PEDERSEN

Podcast: "Lone öppet berättade om sin stress kom hennes anställda och tackade henne"

Hör historien om hur tre månaders sjukfrånvaro förändrade Lone Hansens organisation till det bättre.

Något så ovanligt som en ledare som öppet talat om mentala problem.

Det är något som Lone Hansen är ett exempel på. Hon har en karriär bakom sig som tjänstekvinna och avdelningschef på Undervisningsministeriet, biträdande direktör och senare direktör på en av landets största yrkesskolor, TEC, och rektor på FGU Hovedstaden. Idag är hon analyskonsult på Danske Gymnasier och Erhvervsskoler.

Som direktör på TEC hade hon ansvaret för en genomgripande förändring av hela organisationen. Allt från grundläggande strukturändringar till en ny strategi och en förändring av kulturen. Hon upplevde själv att hon lyckades väl med det, men det hade också personliga konsekvenser.

Hon är typen som alltid har kunnat göra mycket på kort tid och ha många bollar i luften. Men plötsligt upplever hon att något är fel.

Minnet började svikta, och en känsla av maktlöshet över att inte kunna göra det man vill infann sig. Hon drabbades av stress.

Till skillnad från vad man kanske normalt upplever från ledare var hon mycket öppen om sin sjukfrånvaro på grund av stress, vilket hennes medarbetare märkte.

Hon upplevde hur hennes öppna inställning faktiskt förändrade organisationen och dess medarbetare till det bättre.

Lyssna på hur det hände och mycket mer i detta avsnitt av podcasten F5 Focus, där Lone Hansen också ger sina råd om hur man som ledare skapar öppenhet på arbetsplatsen. Man bör bland annat inte se sig själv som hjälten.

Lyssna på podcasten här.