lectureContent.image.alt
test

RASMUS MARK PEDERSEN

Workbook: Resultaträkning och etik

Den här månaden ger vår Workbook perspektiv på sambandet mellan resultaträkning och etik – Vad mäts du som ledare på? Är det bara resultaträkningen som räknas? Eller är det också viktigt med långsiktiga perspektiv?

Landschefen för Too Good To Go, Heidi Boye, ger exempel på hur man tänker etiskt när hela företaget är baserat på att tjäna pengar när något gott sker för planeten.

Diversitetskonsult Marie Valentin Beck ger sitt perspektiv på hur man börjar införa etiskt tänkande i sin organisation.

Strategisk rådgivare Lasse Meldgaard Bloch bidrar med fem frågor som du som ledare kan ställa dig själv för att ta reda på när du bör välja etik över resultaträkningen.

I månadens podcast knyter VD:n för We Love People, Christina Blak, an till de etiska dilemman som företag som Carlsberg och Chr. Hansen har ställts inför och hur ledare som förstår sig på dilemmaledning blir framtidens ledare.

Läs vår Workbook om resultaträkning och etik här.