lectureContent.image.alt
test

RASMUS MARK PEDERSEN

Personligt ledarskap är grunden: "Du måste sätta på din egen syrgasmask innan du kan hjälpa andra."

För Nicolai Moltke-Leth är personligt ledarskap en förutsättning för att kunna leda andra, och i personligt ledarskap spelar robusthet en viktig roll. Som tidigare jägarsoldat har han varit van vid att övervinna pressade situationer, men han anser att det är en färdighet som alla kan lära sig.

Du måste ha kontroll över dig själv innan du kan ha kontroll över andra.

Så kort kan det sägas. Som ledare måste vi ha en robusthet för att kunna fungera som ledare för andra. Här kommer personligt ledarskap in. Nicolai Moltke-Leth är sociolog och föreläsare med en bakgrund som elit­soldat i Jægerkorpset och grundare av Camp True North, som har tränat över 40 000 unga i livsduglighet.

Han anser att man som ledare måste ta sitt eget personliga ledarskap på allvar innan man kan leda andra.

“Det är lite som det lite uttjatade uttrycket att om du är ute och flyger och trycket faller i kabinen, måste du sätta på din egen syrgasmask först innan du kan hjälpa andra. Du måste vara en version av dig själv där du också kan vara något för andra.”

Han definierar personligt ledarskap som ett positivt inflytande på ens egna tankar, känslor, kropp och beteende. Medan du endast kan påverka din kropp och dina känslor påpekar han att tankar och beteende är två element som du själv kan styra över.

“Den betydelse du tilldelar dina tankar kan du kontrollera, precis som du kan kontrollera ditt eget beteende. Det har stor betydelse inte bara för att leda dig själv utan också för att leda andra människor,” säger han.

Här anser han att robusthet spelar en viktig roll. Men hur kan man se på robusthet som något man aktivt kan arbeta med?

Konstruktiva tankeprocesser

Nicolai Moltke-Leth förklarar att robusthet består av fem element. Känslan av kontroll är ett av dessa element, och en punkt där du kan uppnå en känsla av kontroll är just genom dina egna tankar och ditt eget beteende.

“Hur arbetar jag med konstruktiva tankeprocesser? Vad är det för några saker jag själv kan göra inom det jag kan kontrollera?”

Optimistiskt mindset

Det andra elementet är en optimistisk syn på sig själv. Att tro på dina egna förmågor är viktigt för att tro att du kan lyckas.

Relationer

Det tredje elementet i robusthet som ledare handlar om relationer.

“Det handlar om en känsla av samhörighet. Det vill säga att ha nära band både till vänner och familj samt till kollegor på arbetsplatsen. Det är känslan av att höra till,” förklarar Nicolai Moltke-Leth, innan han går direkt vidare till det fjärde elementet av robusthet:

Mestring

“Det fjärde elementet är mästerligt. Att uppleva hur man själv kan hantera svåra situationer, själv lösa problem men också att kunna söka hjälp om det behövs.”

Karakterdannelse

Han pekar på karakterdannelse som det sista och femte elementet. Att vila i den person man är. Att vara medveten om sina egna värderingar och leva efter dem och på det sättet vara trogen mot sig själv.

“Du måste ha karaktären att veta vad som är rätt och fel, men också se längre fram i tiden än bara här och nu. Det handlar också om att ha ett mål och en riktning.”

Det faktum att personligt ledarskap handlar om att påverka dina egna tankar, känslor, kropp och beteende innebär också att du måste ägna din mentala utveckling lika mycket fokus som dina yrkesmässiga färdigheter.

“Det kognitiva systemet består av fyra delar: tankar, känslor, kropp och beteende. Det är ett kollektivt system, vilket innebär att de alla är sammankopplade. De påverkar varandra ömsesidigt. Om du sitter med en viss känsla påverkar det också dina tankar och vice versa,” förklarar han.

Mental utveckling handlar om förmågan att arbeta med det systemet så att du kan använda dina tankar och känslor för att stödja dig som ledare, och så att du också är medveten om vad de betyder och hur du ska agera på dem.

“Känslor är en indikation på hur väl du tillgodoser dina behov. Om du har goda känslor är det ditt inre system som säger dig att du tillgodoser dina behov bra. Om du har dåliga känslor finns det några behov du inte tillgodoser tillräckligt bra.”

Alltså kommer vi tillbaka till att du som ledare måste ta hand om ditt eget personliga ledarskap innan du hållbart kan fungera bra som ledare för andra människor.

Du måste ha överskott för att kunna hjälpa andra

Robusthet spelar också en viktig roll för att kunna fungera i en värld som går allt snabbare. Det ser Nicolai Moltke-Leth som en mycket viktig del av ledarskapet.

“Allt ledarskap vilar på en grund av dina sociala färdigheter. För att kunna vara robust i en värld som går allt snabbare handlar det om att behärska sina sociala färdigheter.”

Han delar upp sociala färdigheter i fem grupper.

De kommunikativa

“Det gäller både verbal och icke-verbal kommunikation. Du måste kunna kommunicera vad som händer inom dig, men också kommunicera med de människor omkring dig.”

De empatiska

“De är mycket väsentliga. Det handlar om förmågan att kunna sätta dig in i andras ställe och se hur de ser på saker.”

De emotionella

“Förmågan att förstå både vad dina egna känslor kommunicerar till dig själv, men också insikten om vad andras människors känslor kommunicerar om dem.”

De problemlösande

“De flesta utmaningar du stöter

på, stöter du på med andra människor. Därför är din förmåga att lösa dessa problem - både i förhållande till dig själv och andra - av avgörande betydelse.”

De självbevarande

“Det handlar både om din förmåga att skydda din personliga energi så att du har bra energi hela dagen, och därmed också din förmåga att hantera stress så att det inte blir till sjukdom.

Att vara sann mot den du är som person. Därför är de självbevarande färdigheterna oerhört viktiga.”

Som tidigare elit­soldat i Jægerkorpset vet Nicolai Moltke-Leth allt om hur man övervinner pressade situationer och “coper sig själv”. Det är han vana vid på grund av sin bakgrund, men han anser att det är en färdighet som alla kan lära sig. Det handlar om att identifiera det som du kan göra något åt.

“Det går att bygga upp. Återigen handlar det mycket om ens mentala utveckling, där målet är att bli mer medveten. De flesta beteenden du har under dagen är omedvetna. Först när du blir medveten om det omedvetna kan du medvetet förändra det.”

Det betyder att du också kan lära dig att vara en bra ledare. Så om du till exempel vet att du har brister i några av dina sociala färdigheter kan du medvetet arbeta med att bygga upp dem. De sociala färdigheterna blir därmed grunden för allas vårt ledarskap, som han definierar det.

“Att ha en positiv inverkan på din egen och andras beteende, vilket resulterar i att du kan tillgodose egna och andras behov väl, ger dig ett överskott som du inte bara kan använda för att hjälpa dig själv utan också andra människor,” förklarar han, innan han pekar på essensen:

“Det spelar ingen roll om det är din barnuppfostran, din egenskap som ledare eller som medmänniska. Om du vill ha positiv inverkan på andra människor måste du se till att de känner sig sedda, att de känner sig hörda och att de känner sig tagna på allvar.”