lectureContent.image.alt
test

RASMUS MARK PEDERSEN

Workbook: Robusthet

Den här månaden ger vår Worlbook perspektiv på robusthet. Vi lever i en värld som ständigt förändras, och förmågan att stå stadig när man möter utmaningar är avgörande för vår mentala välbefinnande såväl som för att trivas och prestera under press.

Tidigare jägarsoldat Nicolai Moltke-Leth delar sin förståelse av hur personligt ledarskap utgör grunden för robusthet.

Magister i psykologi och kommunikation Ida Rahbek-Hertz ger oss fem råd om hur vi kan träna och förbättra vår mentala robusthet.

Master i positiv psykologi Katrine Sejersen-Permin använde all sin kunskap om robusthet när hon behövde alla verktyg under sin företags konkurs.

Seniorforskare Thomas Clausen ger oss fem råd för att skapa en robust arbetskultur där välbefinnande och robusthet är ömsesidigt kopplade.

I månadens podcast berättar före detta VD för TEC Lone Hansen om sin personliga resa genom stress och hur hennes öppenhet förbättrade både hennes egen robusthet och skapade en kultur av stöd och förståelse inom hennes organisation.

Ladda ner denna månads workbook