lectureContent.image.alt
test

RASMUS MARK PEDERSEN

Podcasten "Normerna för god uppförande och affärsstrategi kan förändras imorgon."

Företag kan inte längre bara följa lagen och anta att de har sitt på det klara. Om etiken inte är på plats uppstår kriser och dilemman. VD för We Love People, Christina Blak, är månadens gäst i podcasten F5 Focus.

Vilka är dina värderingar? Och stämmer de överens med det företag du arbetar för?

Värderingar är inte längre något vi kan komma undan med att bara skriva ner på papper och lägga upp på hemsidan. Idag måste de levas upp till om företag vill tas på allvar. Konsumenterna håller ett öga på det, och ett felsteg kan sätta företaget på allvarligt haltande is, som vi sett med Rockwool, Ecco och Chr. Hansen. 'Vi lever i en tid där lagstiftning inte är tillräckligt som kompass. Som ledare behöver vi vår etiska kompass så att vi kan anpassa oss till de trender och normer som sker i samhället,' säger VD för We Love People, Christina Blak: 'För normerna för god uppförande och affärsstrategi kan ändras i morgon.'Christina Blak ger råd åt företag om hur de kan säkerställa att etik och affärer går hand i hand. Men här uppstår ofta en rad dilemma där kompassen sätts på prov. Det berättar hon om i månadens avsnitt av podcasten F5 Focus. 'Det finns ofta inga enkla lösningar. Carlsberg kunde inte bara dra sig tillbaka från Ryssland eftersom de hade massor av verksamhet där. I fallet med Chr. Hansen verkar de ha vissa utmaningar, så de kan plötsligt inte marknadsföra sig för LGBT+, och det är högst troligt mer komplicerat än det ser ut utåt sett,' säger Christina Blak: 'Problemen uppstår när det man som företag säger inte överensstämmer med det man gör. Då riskerar man skitstormar, kriser och bojkott, även om företagets dilemma är verkligt när man tittar lite närmare på det.'

Lyssna på podcasten F5 focus här

Enligt Christina Blak bör därför företag tänka väldigt noga. Om man verkar internationellt kan det vara så att saker som vi tycker är helt normala i Danmark - som att öppet stödja LGBT+ - inte fungerar i vissa andra länder. Därför måste man för sig själv avgöra vilka etiska standarder man har och vilka man behöver marknadsföra. 'Alla företag ställs inför detta idag och det kräver att man gör en väsentlighetsanalys. Vad är viktigt för intressenter, för företaget och för kunderna? Man måste ha en helt ny form av lyhördhet och känslighet. För omvärldens uppfattning om företaget betyder något,' säger Christina Blak: 'Dilemmaledning är således det nya svarta. Vi måste överväga för och emot, och här måste vi använda vår egen etiska kompass. Eftersom bottenlinjen idag är odelbart förbunden med etik måste du ha etik på plats för att driva ett hälsosamt företag.'

Men det handlar också om att se möjligheter, säger hon: 'Även om den etiska kompassen är en svår ny disciplin bör vi också se det som något positivt. För vi lever i en tid som kräver att vi tar ställning. Och det är egentligen ganska hälsosamt, för när vi tar ställning och har en hållning till hur vi driver företag kan det uppstå nya och bättre affärsmöjligheter.