lectureContent.image.alt
test

DANIEL HUMBLE

Nätverket ger värdefulla insikter

Känslan av att bidra till andras utveckling och tillväxt är underbar. Det känns som den starkaste gemensamma drivkraften i gruppen.

F5 Chefsnätverk ger mig värdefulla insikter, framför allt genom att reflektera andra deltagande chefers erfarenheter och utmaningar. Alla är aktiva med konstruktiva tankar som ger motivation och nya infallsvinklar.

Anna Stenström VD, Creative Director & Delägare