lectureContent.image.alt
test

DANIEL HUMBLE

Nya perspektiv och möjliga lösningar på utmaningar

Jag är en relativt ny medlem i nätverket och uppskattar att man bryter loss från ”vardagen” och får lite nya perspektiv och möjliga lösningar på utmaningar vi alla står inför. >>

Bredden på deltagarna i både bransch och erfarenhet gör detta till en värdefull skattkista.

Mats Uhrfelt
Operativ chef Sjömätning/COO
Sjöfartsverket