Det är vad våra medlemmar säger

Vi har ca 1000 medlemmar från hela landet och vi har tagit en kort pratstund med några av dem för att höra vilket värde och nytta de får genom sitt professionella chefsnätverk på F5 networking.

F5:s nätverk ger insikter

“Ett nätverksmöte på F5 ger insikter som motsvarar 20 möten med seniora beslutsfattare” - Peter Molander, Google Sweden AB

Ta chansen att var med om du får möjligheten

Jag klev in i detta nätverk för lite drygt ett år sedan. Blev intresserad av upplägget att vi som medlemmar i nätverket själva är aktiva. Mina förväntningar har överträffats. >>

Nya perspektiv och möjliga lösningar på utmaningar

Jag är en relativt ny medlem i nätverket och uppskattar att man bryter loss från ”vardagen” och får lite nya perspektiv och möjliga lösningar på utmaningar vi alla står inför. >>

Integritet är nyckeln till ledarskap

Ledarutveckling kommer i många nyanser, men det finns stor skillnad i utbytet, anser Stefan Schlie, Head of WTG Engineering på Vattenfall. Han deltar både i workshops och konferenser, men framhåller att ett nätverk med kontinuitet och intimitet har mest att erbjuda.

Jag rekommenderar verkligen F5 till alla som söker ett professionellt nätverk som är både givande och underhållande.

Hej, jag heter Mika Salo och har varit medlem i F5 några år. Mitt engagemang i detta nätverk har varit mycket berikande professionellt.

"Ditt nätverk är viktigare än någonsin tidigare."

COVID-19, nedstängningar och stödåtgärder har gjort framtidsutsikterna osäkra för flera danska företag och skapat stor osäkerhet både när det gäller budgetar och tidsscheman.

Nätverket ger värdefulla insikter

Känslan av att bidra till andras utveckling och tillväxt är underbar. Det känns som den starkaste gemensamma drivkraften i gruppen.